EHEDG Guidelines
EHEDG & 3-A

 

Usklađivanje EHEDG vodiča i 3-A standarda

S ciljem  poboljšanja sigurnosti hrane promicanjem higijene u proizvodnji i preradi hrane, EHEDG i 3-A organizacija o sanitarnim standardima iz SAD-a imaju mnoge zajedničke ciljeve i sličnu misiju. Obje organizacije razmjenjuju svoje nacrte vodiča i standarde zbog stručne provjere i daju stručne komentare prije objavljivanja. To je vidljivo u  najnovijem izdanju EHEDG Rječnika koji je razvijen u suradnji s 3-A, a može se besplatno preuzeti  putem Besplatnih Dokumenata sa web stranice.

Matrica

Sadržaj svih EHEDG vodiča uspoređen je s onima iz 3-A i sažeti su u matrici koja je na raspolaganju za besplatno preuzimanje (XLS).

Besplatni dokumenti

Radne grupe EHEDG-a objavile su razne dokumente koji su dostupni za besplatno preuzimanje, kao što je dokument 8 odnosno osnovni kriteriji za higijenski dizajn opreme.

Više informacija

Vodiči

Osiguranje sigurnosti i kvalitete hrane neophodni su za dobru reputaciju

prehrambenih proizvoda. Ispravan higijenski dizajn i održavanje sustava proizvodnje hrane smatraju se preduvjetom za ispunjenje tih zahtjeva.

Da bi pomogao industriji u ispunjavanju tih uvjeta, razvijen je i objavljen niz EHEDG praktičnih uputa o pravilnom higijenskom dizajnu iz različitih područja vezanih uz opremu i strojeve za proizvodnju hrane, kao i cjelokupnu proizvodnu infrastrukturu. Naslovi gotovih dokumenata dostupni su u nastavku, a preostale teme se trenutno obrađuju kako bi se dopunila serija EHED G dokumenta.

Popis vodiča se redovito ažurira i dopunjuje novim dokumentima na različitim jezicima. Funkcija pretraživanja koristi se za pretraživanje pomoćuključnih riječi navedenih u naslovima vodiča. Daljnje informacije o sadržaju pojedinih vodiča otvaraju se klikom na odabrani naslov.

Preuzimanje vodiča i informacije o narudžbi

NAPOMENA: umnožavanje ili daljnja distribucija EHEDG vodiča strogo je zabranjena! Svi dokumenti preuzeti ili kupljeni, namijenjeni su isključivo za korištenje EHEDG članova ili kupca vodiča.

Language:
Search:
Doc. Title
G
EHEDG rječnik
Download
P
EHEDG stajališta

"Easy cleanable Pipe couplings and Process connections" Version 5, June 2019

Download
1
Kontinuirana pasterizacija hrane u tekućem stanju

Drugo  izdanje, svibanj 2017 - Pasterizacija je toplinski tretman koji se provodi s ciljem smanjenja broja štetnih mikroorganizama na prihvatljivu razinu, na kojoj ne predstavljaju značajan rizik za zdravlje. Postoje mnogi razlozi zbog kojih pasterizirani proizvodi u praksi ponekad mogu biti opasni po zdravlje. Zbog dizajna uređaja, procesa i kontrole ili inspekcije i održavanja uređaja može se pojaviti rizik da  nepasterizirani ili rekontaminirani proizvod dođe do potrošača. Ovaj dokument daje smjernice kako izbjeći potencijalne probleme.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
2
Metoda za procjenu mogućnosti čišćenja opreme za preradu hrane „na mjestu“ („in-place“)

Treće izdanje, srpanj 2007 - Metoda je namijenjena kao test provjere (screening test) za higijenski dizajn opreme i nije pokazatelj uspješnosti procesa čišćenja industrijskih postrojenja (koji ovise o vrsti nečistoća). Pogledajte dokument 15 za postupak ispitivanja dizajniran za opremu srednje veličine.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
3
Mikrobiološki sigurno aseptično pakiranje prehrambenih proizvoda

NOTE: Document was withdrawn in April 2018. Doc. 3 has been integrated into Doc. 46.

4
Metoda za procjenu pasterizacije opreme na mjestu

Bilješka: Dokument je povučen u ožujku 2016

5
Metoda za procjenu mogućnosti sterilizacije opreme na mjestu

Drugo izdanje, Srpanj 2004 - Prehrambena procesna oprema treba biti sterilizirana prije upotrebe i važno je osigurati učinkovitu metodu sterilizacije. Prema tome, potrebno je odrediti uvjete pod kojima oprema može biti sterilizirana. Ovaj dokument pruža detalje o preporučljivom postupku za procjenu pogodnosti svakog pojedinačnog dijela opreme za preradu hrane koja služi za sterilizaciju na mjestu. Preporučuje se provođenje testiranja čišćenja „na mjestu“ „in-place“ (pogledajte dokument 2) prije ovog testa kako bi se provjerio higijenski dizajn opreme.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
6
Kontinuirana UHT sterilizacija hrane u tekućem stanju

Drugo izdanje, svibanj 2017 - Toplinska sterilizacija je proces čiji je cilj ukloniti rizik od trovanja hranom. Kada se koristi u kombinaciji sa aseptičnim punjenjem, ima za cilj produžiti rok trajanja proizvoda koji se skladište na sobnoj temperaturi. Dok pasterizacija uništava vegetativne mikroorganizme, sterilizacija uništava vegetativne mikroorganizme i relevantne bakterijske spore. Ovaj dokument predstavlja smjernice za mikrobiološki sigurnu kontinuiranu sterilizaciju tekućina. Tehnika omskog grijanja nije razmatrana u ovom dokumentu, ali može biti uključena u dopune koje su u pripremi. Pogledajte dokument 1. vezano za smjernice o kontinuiranoj pasterizaciji tekućih namirnica.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
7
Metoda procjene opreme za preradu hrane na propusnost za bakterije

Drugo izdanje, srpanj 2004 - Ovaj dokument pruža detalje o postupku testiranja pojedinačnih dijelova opreme, na nepropusnost za mikroorganizme, a namijenjen je za rad u aseptičnim uvjetima. Male, pokretne bakterije mogu mnogo lakše prodrijeti kroz mikroskopske pore od (nepokretnih) pljesni i kvasaca. Fakultativno anaerobna bakterija Serratia marcescens (CBS 291.93) koristi se za testiranje prisutnosti bakterija ili propusnost opreme na mikroorganizme. Metoda je pogodna za opremu kod koje se unaprijed zna da će biti sterilizirana parom na mjestu (vidi dokument 5).

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
8
Kriteriji za higijenski dizajn opreme

Third Edition, March 2018 - 

This document describes the principles for hygienic design of equipment and factories intended for food manufacturing. The fundamental reason for applying hygienic design principles is to prevent contamination of food products. Equipment and factories of poor hygienic design are difficult to clean.

The document details the hygienic design principles that shall be followed when designing and constructing equipment and factories for manufacturing of foods. It gives guidance on design, construction and installation so that it does not adversely affect food safety and quality. These principles apply to open and closed manufacturing operations, surrounding facilities, all being cleaned either wet or dry.

Doc. 8 is used as a basis for hygienic design evaluation within the EHEDG equipment certification program.

The content of this document covers functional requirements, intended use, materials of construction, hygienic design and construction and assessment methods.

Download
9
Ispunjavanje higijenskih zahtjeva u procesu zavarivanja nehrđajućeg čelika

Prvo izdanje, srpanj 1993 - Ovaj dokument opisuje tehnike koje su potrebne za proizvodnju higijenski prihvatljivih varova na tankim stjenkama (<3 mm)  od nehrđajućeg čelika. Glavni cilj je bio pojasniti razloge i zahtjeve vezane uz  higijensko zavarivanje i dati informacije o tome kako to postići na najbolji način. Ovaj dokument je zamijenjen dokumentom br. 35, koji je nedavno objavljen. Radna grupa će nastaviti raditi na vodičima o kontroli kvalitete varova u uređajima za preradu hrane.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
10
Higijenski dizajn zatvorene opreme za preradu tekuće hrane

Drugo izdanje, svibanj 2007 - Koristeći opće kriterije higijenskog dizajna za opremu u dokumentu 8, u ovom vodiču je prikazana primjena tih kriterija u konstrukciji i proizvodnji opreme kod zatvorenih procesa. Primjeri s crtežima, pokazuju kako spriječiti puknuća, sive zone i mjesta zadržavanja proizvoda. Kako i gdje spojiti opremu u procesnoj liniji kako bi se osiguralo nesmetano otjecanje i čišćenje  na mjestu. Skreće se pozornost na sprječavanje problema na spojevima opreme, koji bi mogli biti uzrok  curenja ili kontaminacije proizvoda.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
11
Higijensko pakiranje prehrambenih proizvoda

NOTE: Document was withdrawn in April 2018. Doc. 11 has been integrated into Doc. 46.

12
Kontinuirani ili polu-kontinuirani toplinski tretman tekućih namirnica s krutim česticama

Prvo izdanje, ožujak 1994 - Toplinska sterilizacija je proces čiji je cilj ukloniti rizik od trovanja hranom. Kada se koristi u kombinaciji sa aseptičnim punjenjem, ima za cilj produžiti rok trajanja proizvoda koji se skladište u ambijentalnim uvjetima. To se postiže uništavanjem vegetativnih mikroorganizama i relevantnih bakterijskih spora.
Tekuće namirnice koje sadrže krute čestice teže je obraditi od homogenih tekućina zbog toplinskog ograničenja u prijenosu topline kroz čestice i zbog  dodatnih problema pri transportu i rukovanju. Ovaj rad predstavlja upute o dizajnu kontinuiranih i polu-kontinuiranih postrojenja za toplinsku obradu tekuće hrane koja sadrži krute čestica. Omske tehnike zagrijavanja ovim radom nisu pokrivene. Također pogledajte dokument 1 koji govori o kontinuiranoj pasterizaciji i dokument 6 koji se odnosi na sterilizaciju tekućih proizvoda koji ne sadrže krute čestice.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
13
Higijenski dizajn opreme za otvorenu preradu

Drugo izdanje, svibanj 2004 - Izuzetno je važno prilikom dizajniranja postrojenja uzeti u obzir faktore koji utječu na higijenski rad i čišćenje postrojenja. Rizik od kontaminacije prehrambenih proizvoda tijekom otvorene obrade povećava se s koncentracijom mikroorganizama u okolini i njihovoj mogućnosti da narastu u opremi koja je loše dizajnirana. To znači da u otvorenim pogonima, uz odgovarajući dizajn i uvjeti u okolini proizvoda imaju veliki značaj za higijensku uvijete pri preradi. Također treba uzeti u obzir tip proizvoda i stupanj proizvodnog procesa.
Ovaj rad bavi se glavnim higijenskim zahtjevima vezanim uz  „otvorenu“ opremu i primjenljiv je na različitu vrstu opreme, uključujući strojeve za pripremu mliječnih proizvoda, alkoholnih i bezalkoholnih pića, slatkih ulja, proizvoda na bazi kave, žitarica, povrća, voća, pekarskih proizvoda, mesa i ribe. Opisane su metode konstrukcije i izrade, uz navedene primjere koji govore o tome kako ispuniti glavne kriterije. Pogledajte  upute o kriterijima higijenskog dizajna (dokument 8), higijenskog zavarivanja (dokument 9) i higijenskog dizajna zatvorene opreme za preradu tekućih namirnica (dokument 10).

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
14
Higijenski dizajn ventila za otvorenu prerade hrane

2020 - Ventili su bitne komponente svakog postrojenja za preradu hrane i njihova kvaliteta značajno utječe na mikrobiološku ispravnost hrane u procesu proizvodnje. Zbog toga ovi ventili moraju biti usuglašeni sa strogim higijenskim zahtjevima.
Vodič se odnosi na sve ventile koji su u kontaktu sa hranom ili prehrambenim sastojcima koje treba preraditi na higijenski ili aseptičan način. Osim općih uvijete koji su vezani za materijale od kojih su napravljeni, dodatni zahtjevi za određene vrste ventila također su opisani. Pogledajte dokument 20 o ventilima koji odvajaju medij i osiguravaju siguran protok dvjema tekućinama kroz isti ventil bez mogućosti križne kontaminacije.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
15
Metoda za procjenu čistoće opreme srednjih dimenzija „na mjestu“

Bilješka: Dokument je povučen u ožujku 2016.

16
Higijensko spajanje cijevi

Prvo izdanje, rujan 1997 - Ovaj vodič ukazuje na najznačajnije parametre i definira kritične točke dizajna za zavarene spojeve na cijevima: lako se čiste na licu mjesta; lako se steriliziraju; nepropusni su za mikroorganizme, pouzdani i laki za instaliranje.
Različiti tipovi brtvi testirani su na pouzdanost i higijenske aspekte, koristeći EHEDG test metode čišćenja i ponovljenu sterilizaciju. Cilj je bio pružiti pouzdan, neodvojiv spoj koji je otporan na bakterije s one strane cijevi gdje se nalazi proizvod, pri uvjetima proizvodnje, čišćenja i sanitacije.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
17
Higijenski dizajn pumpi, homogenizatora i prigušnih uređaja

Fourth Edition, May 2020 - Ovaj dokument govori o  minimalnim zahtjevima higijenskog projektiranja pumpi, homogenizatora i prigušnih uređaja. Opseg obuhvaća sve pumpe namijenjene upotrebi u procesu prerade hrane, uključujući centrifugalne, klipne, rotorne, membranske, vijčane i zupčaste pumpe. Zahtjevi se također primjenjuju na ventile koji su sastavni dio glave pumpe i potpune glave homogenizatora. Razmatraju se aspekti projektiranja i karakteristike materijala, površina i brtvi, te se ukazuje na dodatne zahtjeve koji se odnose na aseptičnu  opremu. Ovaj se  dokument trenutno ažurira.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
18
Kemijska obrada površina od nehrđajućeg čelika

Drugo izdanje, siječanj 2014 - Ovaj vodič zamjenjuje dokument 18  nazvan "Pasivizacija nehrđajućeg čelika" (1998) i uključuje nove dijelove o kiselinskom dekapiranju i elektropoliranju nehrđajućih čelika.
Kemijski tretmani površine, kao što su kiselinsko dekapiranje, pasivizacija i elektropoliranje mogu pomoći osigurati uspješno funkcioniranje i otpornost na koroziju materijala od nehrđajućeg čelika za površine u kontaktu s proizvodom u industriji hrane i pića. Ovaj dokument objašnjava opća načela ta tri gore spomenuta procesa: Zašto su nam potrebni, kada i kako ih treba primjenjivati, kako oni rade i koje se kemikalije koriste.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
19
Metoda za procjenu sposobnosti zadržavanja bakterija hidrofobnih membranskih filtera

Drugo izdanje, lipanj 2012 - Istraživanje je pokazalo da hidrofobni membranski filteri, s veličinom pora od 0,22 µm, ne zadržavaju mikroorganizme u svim procesnim uvjetima. Istraživanja su provedena pri procjeni rizika kod sterilizacije pomoću filtera s hidrofobnim membranama, procjenjujući izvedbe filtera pri radnim uvjetima.  Glavne teme istraživanja provedene na TNO-u, Zeist, Nizozemska, uključujući aspekte radnih uvjeta koji se susreću u fermentorskom sustavu ispušnih plinova.
Kako bi se procijenila učinkovitost i stupanj sterilizacije za hidrofobne membrane filtera, razvijena je metodologija za (TABC) Challenge bakterijski aerosol test.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
20
Higijenski dizajn i sigurno korištenje ventila sa dvostrukim ležištem koji ne dozvoljava miješanje

Prvo izdanje, srpanj 2000 - U ovom dokumentu opisan je osnovni higijenski dizajn i sigurnog korištenje ventila sa jednim tijelom i duplim ležištem i istovremenim protokom dviju različitih tekućina bez rizika od međusobne kontaminacije. Danas, postrojenja za preradu hrane uključuju razne, multifunkcionalne smjerove protoka. Često za vrijeme čišćenja jednog cjevovodnoga sistema, drugi i dalje sadrži proizvod. Ovo simultano čišćenje može potencijalno dovesti do rizika jer su proizvod i tekućina za čišćenje razdvojeni samo jednim sjedištem ventila te sredstvo za čišćenje koje curi sa strane, preko takvog ležišta, može kontaminirati proizvod. Zbog toga se često koriste dva ili tri ventila s jednim ležišta po principu blokiraj-i-ispusti  ("block-and-bleed")

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
21
Challenge testovi za evaluaciju higijenskih karakteristika strojeva za pakiranje tekućih i polutekućih proizvoda

NOTE: Document was withdrawn in April 2018. Doc. 21 has been integrated into Doc. 46.

22
Opći kriteriji higijenskog dizajna za sigurnu obradu praškastih prehrambenih materijala

Drugo izdanje, ožujak 2014 - U prehrambenoj industriji proizvodi se i obrađuje mnogo vrsta različitih materijala u obliku suhih čestica. To zahtijeva različite kriterije higijenskog dizajna za posebnu opremu i proizvodne linije u odnosu na potrebe sigurnosti hrane vezano za svaku pojedinu  sirovinu.
Osnovni i nadograđeni dokumenti odnose se na preradu praškastih, granuliranih i aglomeriranih materijala. Tekući i vlažni kruti materijali nisu obrađeni u ovom dokumentu.

Tipični aspekti higijenskog projektiranja opreme uključuju čišćenje opreme, sprečavanje bilo fizičkih, kemijskih ili bioloških kontaminacija i opstanak i rast mikroorganizama, a sve u odnosu na suhe čestica materijala. Ako se primjenjuje mokro čišćenje, kriteriji projektiranja su slični onima opisanim u drugim EHEDG dokumentima.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
23 P1
Use of H1 & HT1 Registered Lubricants, 1. dio

Third Edition, September 2018 - This document is designed as a guide to the implementation and use of food-safe lubricants and lubrication practices. It is intended for use by food & beverage production companies (and other clean industries) but is also a guide for good lubrication practice for all industries. The document is suitable for use by audit companies and internal auditors and for this should be considered alongside suitable training also available from EHEDG.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
23 P2
Production of H1 & HT1 Food Grade Registered Lubricants, 2. dio

Third Edition, September 2018 - This document is designed as a guide to the production, manufacture and supply of food-safe lubricants and lubrication practices. It is intended for use by lubricant producers but is also a guide for good lubrication practice for all industries. The document is suitable for use by audit companies and internal auditors and for this should be considered alongside suitable training also available from EHEDG.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
24
Prevencija i kontrola Legionella spp. (uključujući legionarsku bolest) u prehrambenoj industriji

NOTE: Document was withdrawn in March 2018. Doc. 24 has been integrated into Doc. 28.

25
Dizajn mehaničkih brtvi za higijensku i aseptičnu primjenu

Second Edition, October 2020 - This guideline concerns the design and selection of mechanical seals and seal auxiliary-systems that meet the hygienic and if specified aseptic requirements of food-applications. Requirements for design, materials, installation and operation of mechanical seals and seal auxiliary-systems are defined with respect to ease of cleaning, microbial impermeability, sterilizability and pasteurizability. The guideline is applicable for suppliers and users. 

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
26
Higijensko projektiranje pogona za preradu praškastih prehrambenih materijala

Napomena: povučeno u ožujku 2016. Dokument 26 integriran je u dokument 44.

27
Sigurno skladištenje i distribucija vode u prehrambenoj industriji

NOTE: Document was withdrawn in March 2018. Doc. 27 has been integrated into Doc. 28.

28
Sigurna i higijenska obrada vode u prehrambenoj industriji

Second Edition, March 2018

Since water treatments can be directly or indirectly part of the production process, this treatment should render the water microbiologically and toxicologically safe. Likewise, systems for storing and distributing water can involve hazards, which could cause water quality to fall below acceptable standards. It is therefore vital that water storage and distribution in a food manufacturing operation takes place in a controlled, safe way.

This Guideline is meant to provide guidance on hygienic and safety related issues concerning water management (sourcing, storage and distribution) and provides recommended practices for two water categories used in the food industry: product water, and utility water. Furthermore, it summarises appropriate practices for controlling Legionella in water systems.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
29
Higijenski dizajn sistema za pakiranje prehrambenih proizvoda u čvrstom stanju

Prvo izdanje, prosinac 2004 - Dokument se odnosi  na sustave pakiranja prehrambenih proizvoda u čvrstom stanju, a napravljen je kao dopuna ranijim vodičima. Hrana u čvrstom stanju karakterizirana je aktivitetom vode manjim od 0.97, niskom kiselosti, te činjenicom da nije pasterizirana ili sterilizirana nakon pakiranja, kao i činjenicom da se distribuira kroz hladni lanac.  Uključuje primjere za svježe meso i neke mesne prerađevine, sireve, gotova jela, rezano povrće, itd. Opisani su higijenski zahtjevi procesa pakiranja, strojeva i osoblja, a dana je poveznica s literaturom koja se odnosi na principe higijenskog projektiranja  Američkog instituta za meso. Pogledajte dokument 3 ili 11.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
30
Smjernice o rukovanju i obradi zraka u prehrambenoj industriji

NOTE: Document was withdrawn in September 2016. Doc. 30 was integrated into Doc. 47.

31
Higijensko projektiranje uređaja za sušenje putem fluidiziranog sloja i sprejdrajera

Second Edition, June 2018 - Applications in the food industry require that spray drying should meet hygienic processing standards and all components in contact with product should be hygienically designed and preferably be EHEDG approved. This document describes the design and operational features of spray dryer and fluid bed plants with integrated or attached fluid beds that produce food and food related products.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
32
Materijali za izradu opreme koja je u kontaktu sa hranom

Prvo izdanje, kolovoz 2005 - Ovaj vodič  nudi praktični priručnik za one koji su odgovorni za specifikaciju,  dizajn i proizvodnju opreme za preradu hrane. On daje upute o načinu na koji se  ponašaju materijali, kako bi se mogli najučinkovitije odabrati i koristiti. Svojstva i postupci odabira u odnosu na metale, elastomere i plastiku detaljno su pokriveni. Uz to se raspravlja o potencijalno neuspjelim mehanizmima  kao i o utjecaju samog procesa na proizvodnju. Pružen je opći pregled različitih smjesa, keramike i stakla. Vodič može poslužiti kao pomoć i podsjetnik u procesu dizajna tako da proizvođači opreme i korisnici, mogu zajedno osigurati i uzeti u obzir sve aspekte ponašanja materijala, kako bi dizajnirali sigurnu, higijensku, pouzdanu i efikasnu opremu koja se  može ekonomično kontrolirati, njome  upravljati i održavati.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
33
Higijensko projektiranje sistema pražnjenja praškastih materijala

Prvo izdanje, rujan 2005 - Uvođenje proizvoda u prerađivački sistem  ključni je korak u održavanju higijenske cjelovitost cjelokupnog procesa. Pražnjenje sustava  dizajnirano je s ciljem  da prenosi, u ovom slučaju suhe tvari, iz jednog sustava u drugi, bez prosipanja praha, kontaminacije ili zagađivanja okoliša. Mnogi sistemi sušenja nemaju dodatne zaštitne mjere vezano za zagrijavanje, s obzirom da je to dio procesa miješanja. Tako da bilo koja vrsta kontaminacije, ako je ušla u sistem, naći će se i u konačnom proizvodu. Predstavljene su smjernice za određivanje veličine i montažu vreća, kontejnera, i sistema za pražnjenje kamiona. Namijenjene su za upotrebu osobama koje su uključene u dizajn, određivanje veličine i montažu vreća i uspostavljanje sistema za pražnjenje kamiona pod higijenskim uvjetima.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
34
Ugradnja higijenskih i aseptičnih sustava

Second Edition, August 2020- Higijenski i/ili aseptični sustavi uključuju: pojedinačne komponente, strojeve i uređaje, mjerne sustave, sustave upravljanja i automatizacije, koji se koriste u proizvodnji  prehrambenih proizvoda, lijekova, kozmetike i vode. Ove smjernice odnose se na higijenski sigurnu ugradnju higijenskih sustava u objekte za proizvodnju/preradu hrane (uključuju i aseptične sustave). Kompletni sistemi kao i njihovi sastavni  dijelovi često su tako složeni da mogu prouzročiti nove opasnosti, posebno mikrobiološke. Nedostaci koji se odnose na slijed - dizajn, ugovor, promjena dizajna, izrada, montaža i puštanje u rad, često su uzrok nastajanja tih opasnosti, čak i onda kada su dostupni specifični vodiči za dizajn, za koje se podrazumijeva da su razumljivi. Pogreške u redoslijedu i sadržaju mogu dovesti do većih kazni u smislu kašnjenja i u troškovima vezanim za određene dijelove i konstrukciju. Ovaj dokument obrađuje aspekte ugradnje koji mogu utjecati na higijenski dizajn, montažu, rad, automatizaciju, čišćenje i održavanje. Korišteni su dijagrami toka sustava i studije slučaja kako bi se opisali integracijski procesi i koraci u donošenju odluka. Ne pruža detaljne smjernice o specifičnim procesima proizvodnje, proizvodima, zgradama ili opremi.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
35
Zavarivanje cijevi od nehrđajućeg čelika u prehrambenoj industriji

Prvo izdanje, srpanj 2006 - Bogato ilustriran, ovaj vodič pruža smjernice ispravnog higijenskog zavarivanja između segmenata cijevi, ili između cijevi i drugog elementa (npr. ventili, mjerači protoka, T-uređaji, itd.). On se bavi cijevima i cijevnim sistemima s debljinom stjenke manjom od 3.5 mm, izgrađenim u AISI 304(L) (1.4301, 1.4306 ili 1.4307), 316(L) (1.4401, 1.4404 ili 1.4435), 316Ti (1.4571) ili 904L (1.4539) ili njihovim ekvivalentima. Prvo su opisani zahtjevi za zavarivanje namijenjeni  u higijenske svrhe, nakon toga se navode mogući nedostaci koji utječu na zavarivanje i na kraju je dan prikaz postupka za provedbu zavarivanja, uključujući pripremu krajeva cijevi, završnu inspekciju i na kraju se nalazi vodič za rješavanje mogućih problema. To se uglavnom odnosi na dijelove cijevi koji su u kontaktu sa gotovim ili polu-gotovim proizvodom i jedini način zavarivanja je GTAW metoda (Gas Tungsten Arc Welding, poznatiji kao TIG) kojom se zavarivanje vrši bez dodatnog materijala za zavarivanje (autogenog zavarivanja), s obzirom da je ova tehnika u stanju osigurati  najbolje učinak zavarivanja za izradu tankih zidova cijevi od nehrđajućeg čelika.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
36
Higijensko projektiranje sustava za prijenos praškastih prehrambenih materijala

Prvo izdanje, lipanj 2007 - U ovom dokumentu opisani su higijenski prijenosni sustavi za transport rasutih materijala u okviru postrojenja za preradu hrane. Ovaj dokument također obuhvaća situacije gdje se koriste prijenosni sistemi, na primjer kao u postupku doziranja. U principu, što je manja potreba za prijenosom proizvoda unutar pogona za preradu hrane, to je lakše osigurati higijensku sigurnost. Osim toga, što ima manje prijenosa proizvoda između različite opreme, to je postrojenje zbijenije, manja je potrošnja energije i smanjeno je vrijeme čišćenja. Smanjeni broj rukovanja proizvodom rezultirat će smanjenjem negativnih utjecaja na svojstva proizvoda. Ovaj vodič namijenjen je osobama koje su uključene u projektiranje, tehničku specifikaciju, montažu i korištenje sustava za prijenos praškastog materijala po higijenskim uvjetima.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
37
Higijenski dizajn i upotreba senzora

Prvo izdanje, studeni 2007 - Tržište trajno povećava  zahtjeve vezane uz kvalitetu proizvoda, ono zahtijeva primjenu većeg broja različitih senzora kako bi se postigli stabilni, dobro kontrolirani uvjeti u procesu proizvodnje. Osnovna je funkcija senzora prikupiti određene podatke vezane za procese u određenoj fazi proizvodnje i prerade, a higijenska primjena senzora pridonosi dodatnim zahtjevima vezanim uz dizajn i konstrukciju senzora, njihovu ugradnju i integraciju u proces, kao i pitanja čistoće i održavanja. Prema načinu rada,  senzori se oslanjaju na interakciju sa materijalima koji trebaju biti prerađeni. Zbog toga se korištenje senzora često dovodi u vezu sa higijenskim rizicima. U mnogim slučajevima, osnovni razlozi  mjerenja senzorima i optimalni higijenski dizajn mogu se naći u sukobu. Ovaj vodič ima za cilj pružiti savjete kako dizajnerima i proizvođačima senzora, tako i onima koji su zaduženi za uređaje za proizvodnju, postrojenja i procese, o odgovarajućem izboru senzora i najpogodnijem načinu njihove primjene u suhim i mokrim procesima. Senzori su od ključnog značaja za praćenje kritičnih koraka procesa, kao što su kritične kontrolne točke određene HACCP sustavom procesa. Zbog toga su valjanost i umjeravanje senzora u određenim vremenskim intervalima od izuzetnog značaja. Ovaj vodič se odnosi na sve senzore koji mogu doći u kontakt sa tekućinama i drugim proizvodima prerađenim na higijenski način. Međutim on je usredotočen na senzore koji prate najčešće procesne parametre, posebno temperaturu, tlak, provodljivost, protok, pH vrijednosti, koncentracije otopljenog kisika i optičkih sistema kao što su zamućenja  ili mjerenje boja.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
38
Higijensko projektiranje rotacijskih ventila u procesnim linijama za praškaste prehrambene materijale

Drugo izdanje, svibanj 2017 - Rotacijski ventili su u širokoj upotrebi za kontinuirano pražnjenje, mjerenje i doziranje suhog materijala iz ili u spojene elemente u pogonu. Takve primjene uključuju higijensko rukovanje materijalom i stoga se koriste rotacijski ventili odobrenog higijenskog dizajna. Ovaj dokument opisuje dizajn i operativne značajke rotacijskih ventila koji su važni kada ti ventili djeluju u higijenskim uvjetima.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
39
Načela projektiranja opreme i procesa za aseptičnu proizvodnju hrane

Prvo izdanje, lipanj 2009 - U mnogim područjima proizvodnje hrane postoji sve veća potražnja za izrazito stabilnim proizvodima. Međutim, kontaminacija mikroorganizmima ograničava rok trajanja osjetljivih proizvoda koji nisu zaštićeni konzervansima ili stabilizirani njihovim sastojcima. Proizvodi koji nemaju takvu zaštitu moraju se sterilizirati, a oprema u kojoj se tretiraju mora biti čista i sterilna. Mikroorganizmi koji se nalaze u  ostacima proizvoda ili  su zaštićeni biofilmom,  nemoguće ili vrlo teško se inaktiviraju, a isto tako ako se zadrže na površini nekog dijela opreme, predstavljat će opasnost za ponovnu kontaminaciju. Ove smjernice opisuju osnovne zahtjeva opreme i procesnih područja za aseptičnu proizvodnju hrane.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
40
Higijensko projektiranje ventila u procesnoj liniji za praškaste prehrambene materijale

Prvo izdanje, studeni 2010 - Svaki procesni pogon u svom sastavu sadrži ventile. U preradi suhih praškastih materijala, ventili obavljaju mnogobrojne funkcije: zatvaranje i otvaranje protoka procesnih linija, kontrolu pravca i protoka, zaštitu od prekomjernog ili nedovoljnog pritiska i miješanje nespojivih medija na mjestu križanja procesa. Kvaliteta ventila ima značajan utjecaj na kvalitetu samog procesa proizvodnje a time i na sam proizvod. Higijenske nedostatke, koji su rezultat lošeg dizajna ventila, treba tumačiti kao rizik proizvodnje u prehrambenoj industriji i nužno je osigurati samo uporabu ventila koji su u skladu sa higijenskim zahtjevima. Ovaj vodič detaljno opisuje higijenske zahtjeve leptirastih ventila, ventila sa kliznim vratima i kuglastih ventila. Ukratko su opisani stezni, kuglasti, cilindrični i kupasti ventili. Zahtjevi higijenskog dizajna za rotacijske i prespojne ventile nalaze se u posebnim  EHEDG dokumentima (Dokumenti 38 i 41).

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
41
Higijensko projektiranje prespojnih ventila u procesnoj liniji za praškaste prehrambene materijale

Prvo izdanje, kolovoz 2011 - Svaki procesni pogon opremljen je ventilima koji izvršavaju mnogobrojne funkcije. Oni uključuju zatvaranje, otvaranje, promjenu i kontrolu protoka proizvoda, a također pružaju zaštitu od prekomjernog ili nedovoljnog tlaka te miješanje nespojivih medija na mjestu križanja procesa. Prespojni ventili koriste se u slučaju kada protok suhih čestica materijala (proizvoda) treba izmijeniti u nekoliko pravaca u toku prerade ili kada se protok proizvoda iz različitih linija spaja. Ovaj vodič se bavi higijenskim aspektima dizajna prespojnih ventila. Dizajn i konstrukcija ventila ima značajan utjecaj na ispunjenje zahtjeva procesne proizvodnje, a samim time i na kvalitetu samog proizvoda. Kako svaki higijenski nedostatak u dizajnu prespojnih ventila, kod rada sa suhim proizvodima, predstavlja potencijalan rizik u prehrambenoj industriji, mora se osigurati korištenje samo prihvatljivih ventila u higijenskoj preradi praškastih proizvoda.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
42
Separacijske centrifuge (Separatori)

Prvo izdanje, veljača 2013 - Ovaj vodič govori o higijenskim aspektima separatora  koji se koriste za odvajanje frakcija tekućih prehrambenih proizvoda ili za uklanjanje guste čvrste materije iz proizvoda. Separatori su složeni uređaji s ciljem prikupljanja ne mliječnih tvari (NMS) ili drugih čvrstih tvari iz tekućih proizvoda. Higijenski rad oslanja se na odgovarajuće čišćenje pomoću CIP / COP. Ove se smjernice bave čišćenjem i dizajnom. Dokument ne pokriva ciklonalne vrste separatora, posude, košare centrifuge ili druge vrste uređaja.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
43
Higijenski dizajn trakastih transportera u prehrambenoj industriji

Prvo izdanje, travanj 2016 - Ovaj dokument daje smjernice za higijensko projektiranje trakastih transportera, posebno za uporabu u okruženju gdje je obavezno mokro čišćenje te dopunjuje opće zahtjeve i standarde za higijensku opremu. Smjernice su relevantne kada je prehrambeni proizvod u neposrednom dodiru s transportnim sredstvom, kao i u područjima gdje postoji higijenski rizik od neizravnog onečišćenja. Iako je primjenjivo za uporabu u svim okruženjima za proizvodnju hrane, potrebno je voditi računa o korištenju ovih smjernica uzimajući u obzir stvarne uvjete, vrste proizvoda i higijenske rizike onečišćenja. Slično tome, kod suhih primjena bez uporabe vode i tekućina kod čišćenja, različiti sustavi mogu biti prikladni, kao što je opisano u EHEDG vodiču, dokumentu 22.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
44
Principi higijenskog dizajna za prehrambene industrije

Prvo izdanje, rujan 2014 - Ovaj dokument predstavlja vodič dobre higijenske prakse namijenjen odgovornim osobama kod projektiranja i izgradnje prehrambene industrije. Koristeći preporuke navedene u ovom dokumentu, osigurava se da će objekt biti projektiran prema minimalnim standardima higijenskog dizajna koji se primjenjivi u cijelom svijetu. Iako se primarno odnosi na prehrambenu industriju, vodič je primjenjiv i za ugostiteljske objekte.
Ovaj dokument ne uzima u obzir internacionalne ili nacionalne standarde izgradnje zgrada ili sigurnosne standarde (npr. od zaštite od požara). Isto tako ne obuhvaća higijenu tijekom procesa izgradnje koja će biti navedena u EHEDG vodičima za postupke održavanja.
Dokumentom se predviđa da će objekti biti izgrađeni prema općenitim principima dobre inženjerske prakse izgradnje objekata jer greške u izgradnji dovode do potencijalno nehigijenskih karakteristika objekta, odnosno do mogućnosti nakupljanja opasnosti i smanjene učinkovitosti čišćenja.
Također je moguće da će se u toku procesa projektiranja i izgradnje objekta, neka higijenska rješenja promijeniti kako bi se snizili troškovi. U takvim slučajevima moguće je razmotriti prednosti higijenskog dizajna kroz procjenu dugoročnih troškova objekta, jer kod manje higijenskih rješenja biti će potrebne dodatne aktivnosti npr. dodatni troškovi  po danu za dodatne operacije za održavanje higijene.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)
45
Validacija čišćenja u prehrambenoj industriji - Opća načela, 1. dio

Prvo izdanje, travanj 2016 - Cilj validacije čišćenja je dokazati da je oprema dosljedno očišćena na prihvatljivu razinu od proizvoda, mikrobnih ostataka, kemikalija i prljavštine, uključujući alergene, kako bi se spriječilo moguće križno onečišćenje koje je opasnost za proizvod. Ovaj dokument usredotočen je na cjelokupni koncept validacije čišćenja i sadrži opće smjernice za upotrebu proizvođačima i inspektorima hrane. Ne služi propisivanju posebnih zahtjeva za provjeru valjanosti čišćenja. Ovaj dokument služi samo kao opće smjernice, a principi se mogu smatrati korisnima u njihovoj primjeni u proizvodnji sigurne hrane te u razvoju smjernica za validaciju specijaliziranih postupaka čišćenja ili inaktivacije.

Download
47
Smjernice za zračne sustave u prehrambenoj industriji - Kontrola kvalitete zraka za ventilaciju

Prvo izdanje, rujan 2016 - Dokument „Smjernice za zračne sustave u prehrambenoj industriji - Kontrola kakvoće zraka za ventilaciju zgrada“ ima fokus na sustavima zraka instaliranim u prehrambenoj industriji i kontroli kvalitete zraka. Opskrbni sustavi za procesni zrak, komprimirani zrak i sustave ispušnog zraka kao što su sustavi za filtriranje maziva ili jedinice za uklanjanje prašine
isključeni su iz ovog dokumenta. Ove smjernice namijenjene su pružanju pomoći proizvođačima hrane u dizajnu, odabiru, instalaciji i radu zračnih sustava kako bi se zadovoljili kakvoća zraka i higijenski zahtjevi u procesu proizvodnje hrane. Informira se o ulozi zračnih sustava u postizanju i održavanju mikrobioloških standarda u prehrambenim proizvodima. Smjernice obuhvaćaju odabir sustava, vrstu filtriranja zraka, koncept sustava, izgradnju, održavanje, sanitaciju, ispitivanje, puštanje u pogon, provjeru valjanosti i praćenje sustava.

Buy
Download i EHEDG Company & Institute Members only (after log-in)