Traning and Education

Metode ispitivanja

EHEDG metode ispitivanja razvijene su za procjenu higijenske i aseptične prikladnosti opreme, ali ne ukazuju na svojstva ili izvedbu u specifičnim slučajevima.  Rezultati ovih testova daju korisnicima dokumentaciju i upute o odabiru higijenske i/ili aseptične opreme. Teret još uvijek počiva na proizvođačima hrane koji moraju razviti odgovarajuće režime čišćenja kod pojedinih procesa.

Metode ispitivanja uključuju:

  • Čišćenje „na mjestu“ male i srednje zatvorene opreme
  • Mogućnost sterilizacije parom
  • Nepropusnost za bakterije