About EHEDG
 
PublikacijeDogađanjaBrza pretraga

Dobrodošli u EHEDG

Europska udruga za higijensko inženjerstvo i dizajn (EHEDG) osnovana je 1989. kao neprofitna organizacija proizvođača opreme, prehrambenih industrija, dobavljača za prehrambenu industriju, istraživačkih instituta i sveučilišta, javnih zdravstvenih organizacija i državnih institucija. Osnovni  cilj EHEDG-a je promocija sigurne hrane kroz unaprjeđenje higijenskog inženjerstva i dizajna u svim područjima proizvodnje i prerade hrane.  EHEDG aktivno podržava europsko zakonodavstvo, koje zahtijeva da se rukovanje, obrada i pakiranje hrane provede na higijenski način, koristeći higijenski čiste strojeve i higijenski ispravne prostorije prema direktivi o higijeni hrane, direktivi za strojeve i direktivi o materijalima u kontaktu s hranom (EC Direktiva 2006/42/EC za strojeve, EN 1672-2 i EN ISO 14159 Higijenski zahtjevi koji se odnose na uređaje u proizvodnji). Proizvođači opreme kao i njihovi korisnici obavezuju se da će implementirati te zahtjeve i EHEDG njima osigurava smjernice za esencijalne higijenske standarde pri tom poštujući nacionalne i međunarodne zakone.

Definicija EHEDG misije je:

"EHEDG omogućuje sigurnu proizvodnju hrane pružajući smjernice, kao autoritet u higijenskom inženjerstvu i dizajnu."