EHEDG Committees

Tijela i odbori

Glavna tijela EHEDG-a su Upravni odbor, Savjetodavni odbor, Opća skupština i Izvršni odbor.

Upravni odbor

Upravni odbor sastoji se od najmanje tri člana, koji su izabrani od strane Opće skupštine na razdoblje od najviše tri (3) godine i koji ispunjavaju uvjete za ponovni izbor u najviše dva (2) mandata. Članove čine predsjednik, koji formalno predstavlja EHEDG, potpredsjednik, tajnik i blagajnik, a jedna osoba može istovremeno obavljati zadnje dvije funkcije.

Upravni odbor je zadužen za upravljanje Zakladom, kao i za provedbu svih odluka, a njegovi članovi predstavljaju EHEDG na sudu i izvan suda.

Upravni odbor od 01/2018 čine:

Predsjednik EHEDG
Ludvig Josefsberg

Potpredsjednik
EHEDG

Dr. Patrick Wouters

Blagajnik i tajnik
EHEDG

Piet Steenaard

Savjetodavni odbor

Savjetodavni odbor sastoji se od predsjednika EHEDG-a, predstavnika kompanija, poželjna su bar dva člana iz redova proizvođača hrane, dva člana predstavnika proizvođača opreme, dva člana iz redova dobavljača i inženjerskih tvrtki, sveukupno sedam (7) članova odbora.

Članove Savjetodavnog odbora bira Opća skupština na mandat od tri godine i mogu biti ponovno izabran na dva uzastopna mandata. Savjetodavni odbor savjetuje po pitanju:

 • misije, vizije i strategije
 • godišnjeg programa i proračuna
 • imenuje Izvršni odbor

  Savjetodavni odbor se sastaje najmanje jednom godišnje. Predsjednik daje Savjetodavnom odboru relevantne informacije za prosudbu i provjeru.

  Članovi Savjetodavnog odbora od 01/2018:
   

  Matilda Freund
  Mondelez, Switzerland

  Hugo Piguet
  Nestlé, Switzerland

  Holger Schmidt
  ABB, Germany

  Ulf Thiessen
  GEA Tuchenhagen, Germany

  Hein Timmerman
  Diversey, Belgium

  Paul Wirtz
  Tetra Pak, Sweden

  Opća skupština

  Opća skupština se sastoji od svih tvrtki i institucija članova EHEDG-a, a isključuje pojedinačne članove.

  Jedina uloga Opće skupštine je biranje predsjednika, dopredsjednika, tajnika, blagajnika i članova Savjetodavnog odbora. Održava se svake tri (3) godine.

  Izvršni odbor

  Izvršni odbor sastoji se od članova Upravnog odbora, zajedno sa predsjednicima i dopredsjednicima  pododbora. Predsjednike i dopredsjednike  pododbora  imenuje Upravni odbor na prijedlog predsjednika, za razdoblje od tri (3) godine, i mogu biti ponovno imenovani do dva puta. EHEDG formira regionalne sekcije i radne grupe koje vode predsjednici.

  from left to right:
  Piet Steenaard, Huub Lelieveld, Peter Golz, Ludvig Josefsberg, Tracy Schonrock, Knuth Lorenzen, Patrick Wouters, Andrés Pascual
  Missing: Michael Evers, Karl-Heinz Bahr, Helga Medic

  Članovi izvršnog odbora EHEDG-a (PDF).

  Bilo koji član EHEDG-a može se kandidirati za člana izvršnog odbora. Uloga Izvršnog odbora je:

  • razvijati strategiju EHEDG-a s godišnjim proračunom, članarinama i planovima
  • osiguravati odobrenja od strane Upravnog odbora
  • rukovoditi izvršavanjem planova
  • odobravati i davati podršku programima rada pododbora
  • izvršavati dnevne operativne poslove putem tajništva EHEDG-a
  • organizirati izbore
  • prenositi važne odluke, napredak i postignuća članovima.

  Predsjednik i dopredsjednik, zajedno sa blagajnikom, uz pomoć EHEDG tajništva, djeluju u ime Izvršnog odbora u operativnom upravljanju organizacijom.

  Detaljne informacije potražite u EHEDG Statutu, poslovniku i u pravilima ponašanjaa (PDF) te u Organizacijskom grafikonu.