Buduće sekcije

Kako bi se mogao pratiti održiv rast u svijetu, EHEDG primjenjuje jasnu politiku za nove regionalne sekcije, a odobrenja se temelje na:

 • definiranju EHEDG regionalnih prioriteta
 • procjeni podnositelja zahtjeva (npr. obilježja regije, veličina prehrambenog i proizvodnog sektora, razmatranje podnositelja zahtjeva, predsjedavajućeg sekcije, resursi i sl.)
 • procjena uključuje vrednovanje bodovima (minimalni prag, pristupne faze, interakciju s podnositeljem zahtjeva)
 • konačnu odluku o prihvaćanju nove regionalne sekcije donosi Izvršni odbor EHEDG-a po preporuci pododbora za regionalni razvoj.

Nakon što je uspješno prošla gore navedene korake, nova regionalna sekcija postaje pravovaljana  potpisivanjem ugovora s EHEDG-om (Regionalni pod zakonski akti).

EHEDG može dati početna sredstva za osnivanje nove regionalne sekcije.

Trenutno su u postupku formiranja sljedeće regionalne sekcije:

 • Kanada
 • Čile
 • Kolumbija
 • Egipat
 • Grčka
 • Mađarska
 • Indonezija
 • Malezija
 • Maroko
 • Peru
 • Portugal
 • Tunis

Lokalni stručnjaci posvećeni su misiji EHEDG-a te se zalažu za širenje EHEDG-vog  stručnog znanja i iskustva u svojim zemljama.

Preuzmite informacije o novim regionalnim sekcijama i obrazac za procjenu (PDF).