Traning and Education

Ispitivanje i certificiranje

Ispitivanje i certificiranje opreme razvijeno je i provodi se u različitim EHDEG odobrenim institucijama  i postavlja priznate standarde kvalitete. EHEDG certifikaciju traže proizvođači koji imaju za cilj dizajniranje opreme u skladu s najvišim higijenskim zahtjevima.
Odobreni EHEDG testni instituti nude nekoliko vrsta certifikata u korist dobavljača opreme i proizvođača hrane:

  • Dobavljači opreme:
    Njihova oprema može biti certificirana od strane odobrene EHEDG organizacije  ako odgovara EHEDG kriterijima. U nekim slučajevima se certifikat može dobiti tek po završetku ispitivanja u akreditiranim laboratorijima koristeći EHEDG metode za ispitivanje.
  • Proizvođači hrane:
    Oni mogu odabrati opremu koja odgovara standardima higijenskog dizajna, ali moraju potvrditi da je ta oprema pogodna za namijenjenu joj upotrebu.

 

EHEDG može odobriti korištenje EHEDG logoa za certificiranu opremu u skladu sa EHEDG kriterijima higijenskog dizajna i to s danom izdavanja (mjesec + godina). Certificiranje može uključivati testiranje opreme ovisno o vrsti certifikata.

 

EHEDG certification logo

EHEDG je ovlastio nekoliko instituta koji mogu odobriti korištenje EHEDG logoa. Ispitivanje i certificiranje su odvojeni i mogu ih obavljati različiti instituti.EHEDG Radna grupa za metode ispitivanja  sastavljena je od EHEDG članova iz odobrenih instituta koji obavljaju EHEDG metode ispitivanja, proizvođača opreme, proizvođača hrane i nadzornih tijela. Svrha te grupe je održavanje i razvoj metoda ispitivanja i shema ocjenjivanja opreme koja osigurava proizvodnju sigurne i zdrave hrane. EHEDG vodiči o različitim metodama ispitivanja objavljeni su i redovito se obnavljaju. Razvijaju se također nove metode ispitivanja kao na primjer one za  otvorenu opremu.