Traning and Education

Postupak certifikacije

Procjena

Svaki dio opreme (otvorene ili zatvorene) koji se razmatra za certifikaciju mora biti procijenjen od strane jednog od EHEDG odobrenih instituta za ispitivanje. Sve evaluacije sadržavat će “Pregled Dizajna”. Većina zatvorene opreme zahtijevat će testiranja čistivosti prema  EHEDG dokumentu 2. Za pregled dizajna, novi uzorak opreme se uspoređuje sa zvaničnim nacrtima proizvođača i sa odgovarajućim EHEDG vodičima. Na primjer, pumpa će biti pregledana u suglasnosti sa EHEDG vodičima 8, 9, 10, 16, 17, 23, 25, 32 i 35. Tijekom pregleda, određene značajke dizajna će se mjeriti i provjeriti, kao na primjer hrapavost površine i unutarnji radijusi. Nakon pregleda dizajna oprema može biti preporučeno redizajniranje zbog odstupanja od EHEDG vodiča. Neka odstupanja od higijenskih kriterija u vodičima mogu se dopustiti ako se smatra „tehnički neizbježnim” za određeni uređaj da pravilno funkcionira. Nakon uspješnog pregleda higijenskog dizajna otvorene opreme može se  podnijeti direktno zahtjev za certifikaciju, dok će većina zatvorene opreme zahtijevati ispitivanje mogućnosti čišćenja  prema EHEDG dokumentu 2. Ako je ono  uspješno završeno putem najmanje 3 CIP testa tada je oprema prihvatljiva za  certifikaciju.

Procjena postupka ispitivanja čišćenja opreme koja se čisti tekućinama (tip EL certifikata)  obavlja se u nekoliko koraka, opisanih u ovom postupku vrednovanja (PDF).

Za tip ED certifikata, postupak se temelji samo na provjeri dizajna pomoću sljedećih koraka opisanih u dokumentu o postupku vrednovanja (PDF).

Certifikacija

Oprema za koju se smatra da je u skladu sa vodičima EHEDG-a nakon provjere dizajna i CIP ispitivanja (tamo gdje je moguće) od strane EHEDG odobreni Instituta za ispitivanje, može biti predana za EHEDG certificiranje.
Certifikacijsku dokumentaciju popunjava jedan od odobrenih ispitnih i certifikacijskih instituta EHEDG i pregledava najmanje još  jedan odobreni institut prije nego što ga prihvati EHEDG. S obzirom da se  otvorena oprema i postupak suhog čišćenja  trenutno ne mogu testirati, sva će certifikacijska dokumentacija biti pregledana od strane svih EHEDG odobrenih instituta prije certifikacije. Nakon uspješnog pregleda dokumentacije za certifikaciju  i prihvaćanja uvjeta iz ugovora, vezano za korištenje EHEDG logoa, „potvrda o sukladnosti” biti će izdana, a oprema će biti uključena u popis certificirane opreme na web stranici EHEDG. EHEDG je objavio  certifikacijski postupak kako bi se  bolje razumio cjelokupni proces.

Dijagram toka postupka certifikacije
Certifikat o sukladnosti

Na certifikatu su  prikazani naziv, tip i veličina opreme, materijali  brtvi koji su testirani (vidi napomene dolje), dobavljač, vrsta EHEDG certifikata s potkategorijom, jedinstveni referentni broj izvješća ispitivanja, institut za ispitivanje, datum izdavanja i datum isteka roka trajanja certifikata.

Primjer certifikata (PDF).

Bilješka - materijali korišteni za britve: Na temelju ispitivanja, postojećeg iskustava, kao i brige oko mogućnosti čišćenja različitih materijala za brtvljenje u sklopu higijenskog dizajnira opreme, EHEDG daje certifikat tipa EL klasu I koja uključuje podatke o materijalima koji su testirani tijekom certificiranja.Bilješka – oprema različite veličine: Uobičajeno je da se ispitivanja vrše na svim postojećim veličinama iste opreme osim ako se može dokazati (putem modeliranja protoka) da su posmično naprezanje stjenke i izmjena tekućine ekvivalentni ili veći za certificiranje onih veličina opreme koje nisu ispitane.

Ugovor o certificiranju i upotreba „EHEDG certificiranog logoa“

EHEDG certifikat temelji se na ugovoru između EHEDG i tvrtke koja traži određenu certifikaciju. Ovaj ugovor opisuje sve pojedinosti o upotrebi logoa traženog certifikata. Dodatak 2 ugovora  opisuje detalje i uvjete korištenja logoa. EHEDG certificirani logo u sebi uključuje datum (mjesec i godina) kada je certifikat izdan. Certificiranje opreme može obaviti samo jedna od odobrenih institucija za ispitivanje.

Vijek trajanja certifikata

Kako bi tvrtka zadržala certifikat potrebno je zatražiti godišnje produljenje certifikata i obnavljanje certifikata na petogodišnjoj razini kao što je opisano ovdje (PDF).

Godišnje produljenje certifikata

Certifikat se svake godine mora obnoviti do kraja prosinca. Institucija koja obavlja certifikaciju, odobrena od EHEDG-a, zatražiti će potvrdu od nositelja certifikata da se dizajn certificirane opreme nije mijenjao. Naknada za produljenje certifikata iznosi  500 eura po certifikatu. Ako nema nikakvih promjena dizajna, certifikat se ažurira za sljedeće razdoblje od jedne godine. Ako je u posljednjih godinu dana došlo do promjena u dizajnu, institucija koja obavlja certifikaciju zatražit će od tvrtke dokumentaciju o promjenama i utvrditi (u suradnji s drugim institucijama za ispitivanje i certificiranje) da li  promjene utječu na valjanost certifikata i zahtijevaju novi pregled i / ili CIP testiranje (što može dovesti do dodatnih troškova,  utvrđenih od institucije koja provodi pregled i ispitivanje).

SCP 4-8 on Fees for Granting, Prolongation and Renewal of EHEDG Certificates.

5. godišnje obnavljanje certifikata

Certifikacijska dokumentacija mora biti obnovljena svakih 5 godina  u skladu s datumom prve certifikacije. Potrebno je provesti novi pregled dizajna, i ako je potrebno, ponovno provesti testiranje. Nakon toga se izdaje certifikat s ažuriranim logom izdanim od odobrene institucije. U postupku obnavljanja certifikata uzimaju se u obzir sve promjene u EHEDG vodičima, certifikacijskoj shemi ili postupku testiranja u proteklih 5 godina. Cijenu obnavljanja certifikata određuje institucija koja vrši certificiranje.

Dijagram toka Recertifikacije (PDF).