Traning and Education

Često postavljena pitanja vezana za ispitivanje i certifikaciju         

Koja vrsta opreme može biti certificirana?
  • Certificirana može biti otvorena i zatvorena oprema koja se koristi u proizvodnji hrane. EHEDG održava popis opreme koja je certificirana.
  • Iako ne postoji ograničenje vezano uz složenost opreme, u pravilu se certificiraju samo mali, pojedinačni dijelovi, a ne veliki, složeni strojevi ili procesna postrojenja.
  • Za certifikaciju otvorene opreme, ocjenjuju se sve površine same opreme s obzirom da njihova površina dolazi u kontakt s proizvodom i mora zadovoljavati kriterije higijenskog dizajna predviđene relevantnim EHEDG vodičima.
  • Trenutno je moguće testirati samo zatvorenu opremu sa spojevima cijevi između 25 mm (1in) O.D. i 75 mm (3 in) O.D. zbog ograničenja CIP testiranja.
Kako se za certifikaciju ocjenjuju isti dijelovi opreme različitih veličina?

U pravilu, prije certificiranja potrebno je pregledati sve veličine istog dijela opreme, potrebno je  pregledati dizajn i obaviti CIP test. U nekim slučajevima, kada se dizajn opreme  smatra potpuno skalabilnim sukladno propisima EHEDG odobrenih ustanova za ispitivanje, testiranje samo jedne veličine može se koristiti za certifikaciju cijelog raspona veličina istog proizvoda. U većini slučajeva, oprema nije u potpunosti skalabilna. Trenutno je jedina alternativa ispitivanju svake od ponuđenih veličina pomoću računalnog modela dinamike fluida (CFD) različitih dizajna kako bi se odabrala veličine za testiranje i to ona koju je najteže očistiti. Metoda se zasniva na temelju posmičnih sila naprezanja uz stjenku i izmjeni tekućine u kritičnim područjima. Ako ta određena veličina dijela opreme prolazi na CIP testu, veličina s višim  posmičnim naprezanjem i izmjenom tekućine u kritičnim točkama može se također uzeti u obzir za certifikaciju i biti navedena na istom certifikatu.

Zašto neka oprema zahtijeva CIP testiranje za dobivanje certifikata?

Svi zatvoreni dijelovi opreme koji su ugrađeni u cjevovod, npr. pumpe, ventili i senzori, mora se ispitati u skladu s postupkom iz EHEDG dokumenta 2. Ovaj test je test provjere za higijenski dizajn i ukazuje na područja koja mogu sadržavati pukotinu u kojoj se mogu zadržati nečistoće i mikroorganizmi ili se teško čiste zbog dinamike protoka.

Zašto neka oprema ne treba CIP testiranje za dobivanje certifikata?

Zatvorena oprema koja je u potpunosti u skladu sa higijenskim zahtjevima dizajna može biti certificirana bez ispitivanja. Primjeri su cjevovodi ili senzori za tlak bez elastomernih brtvi.

Što je ispitivanje mogućnosti čišćenja, CIP test, i ispitivanje prema Dokumentu 2?

Ovi testovi se međusobno mogu zamijeniti a odnose se na „metodu procjene mogućnosti čišćenja prehrambene procesne opreme na mjestu” opisanih u EHEDG dokumentu 2 objavljenom  od strane EHEDG-a. Metoda ispitivanja koristi se kao osnovni test provjere higijenskog dizajna. Njena je svrha utvrditi područja (ili elemente) unutar dijela opreme koja se „lako čiste” usporedbom rezultata ispitivanja, s rezultatima metode standardne referentne cijevi koja je onečišćena i očišćena   tijekom provođenja testa. Zbog inherentne varijabilnosti u čišćenju opreme, ispitivanje za opremu koja ispunjava uvijete, mora biti uspješno ponovljeno barem 3 puta kako bi se zadovoljili uvjeti za certifikaciju. Ovaj test je neophodan za opremu koja će biti certificirana kao tip EL klase I i EL aseptičan klase I.

Koje su razlike između EL Klasa I, EL Klasa I AUX i EL Klasa II certifikata?

EL klasa I je samo za zatvorenu opremu, namijenjena je čišćenju na mjestu (CIP) s tekućinom, i može biti CIP testirana koristeći metodu iz dokumenta 2. EL Klasa I AUX je za certificiranje pomoćne otvorene opreme koja je namijenjena čišćenju na mjestu s tekućinom, ali nije testirana. EL Klasa II odnosi se na opremu koja je namijenjena čišćenju tekućinom, ali se prije čišćenja mora demontirati ili rastaviti.

Postoji li test za ispitivanje mogućnosti čišćenja otvorene opreme?

Ne. Budući da otvorena oprema trenutno ne može biti testirana, otvorena oprema namijenjena za čišćenje tekućinom može se okarakterizirati samo kao EL klase I AUX ili EL Klasa II. Otvoreno oprema namijenjena za suho čišćenje može se svrstati u  ED klasu I ili II.

Zašto EHEDG Certifikati zahtijevaju godišnja produljenja i 5. godišnju obnovu?
  • Godišnji proces produljenja EHEDG-u pruža jamstvo od strane nositelja certifikata, da se dizajn opreme nije promijenio u posljednjih godinu dana.
  • Proces obnavljanja svakih pet godina omogućuje EHEDG-u da utvrdi kako  certificirana oprema zadovoljava najnovije kriterije za certifikaciju uslijed promjena u EHEDG vodičima, kriterijima certificiranja ili postupcima ispitivanja. Ovaj postupak je uveden od 2015. godine
Zašto su brtve ili elastomerni materijali navedeni na certifikatu?

Različiti elastomeri mogu imati različita svojstva materijala. Iskustvo je pokazalo da različiti materijali u istoj mehaničkoj konstrukciji mogu utjecati na čistivost opreme. Od 2009. certifikat navodi elastomere koji su CIP testirani. Oprema je certificirana samo kada se koriste elastomeri navedeni na certifikatu. Svaki elastomer naveden na certifikatu mora biti CIP testiran metodom iz dokumenta. 2.

Može li isti dio opreme imati dva različita certifikata?

Da. Na primjer, tip EL Klasa I za mogućnost čišćenja i tip EL Aseptičan Klasa I za sterilnu primjenu.

Može li se isti dio opreme certificirati pod različitim imenima i biti prodan putem različitih tvrtki (sporazum s prodavačem)?

Da, tada se izdaju pojedinačni certifikacijski dokumenti. U evaluacijskom izvješću certifikata navodi se originalni naziv opreme (izvještaj o ispitivanju ili izvještaj o evaluaciji).

Što treba učiniti sa postojećim certifikatom ako se promjeni naziv tvrtke koja ga je proizvela ili naziv opreme?

Certifikacijski institut izdat će novi certifikacijski dokument s novim imenom na njemu i naznakom Revizija. Ako je postojeći certifikat stariji od 5 godina, certifikacija će ionako ići u proces 5. godišnjeg obnavljanja.

Koji dijelovi „zatvorene“ opreme se mogu ocijeniti i certificirati putem EHEDG?

Za dijelove zatvorene opreme koja je namijenjena čišćenju na mjestu (CIP) s tekućinom (certifikat tipa EL klase I), samo unutarnja, namočena površina/dijelovi se vrednuju i certificiraju ako zadovoljavaju higijenske kriterije prema EHEDG vodičima. To znači da za pumpe, ventile i ugrađene senzore; motor, pogon, pokretač ili okvir (ako postoji) se NE certificiraju za čistivost prema EHEDG vodičima. Samo unutarnje površine, koje dolaze u  kontaktu s proizvodom se ispituju i certificiraju prema EHEDG vodičima i, ako je potrebno, testiraju na lakoću čišćenja prema dokumentu 2.

Koji je značaj mjeseca i godine na EHEDG Certificiranom Logou?

Datum na certifikatu EHEDG i odobrenom logou ukazuje mjesec i godinu kada je oprema zadnji puta pregledana i certificirana. Kako su napravljeni novi vodiči, postojeći su ažurirani, a postupci ispitivanja poboljšani, oprema koja je nedavno ispitivana mora zadovoljiti detaljnije kriterije iz novih vodiča i/ili zadovoljiti detaljnije  specifične kriterije testiranja. Oprema čiji certifikati su izdani prije 2009. godine pregledana je samo sukladno s dokumentom 8 EHEDG-a. Noviji certifikati uzimaju u obzir sve EHEDG dokumente relevantne za taj dio opreme. Oprema čiji certifikati su najnovijeg datuma mora zadovoljavati zadnje kriterije EHEDG vodiča i metoda ispitivanja. Zbog prethodno navedenih razloga, od početka 2015. svi certifikati se moraju obnavljati svakih 5 godina kako bi se osiguralo da oprema  zadovoljava kriterije iz najnovijih vodiča i da je testirana najnovijim metodama.

Može li više dijelova opreme biti navedeno na jednom certifikatu?

Ako je više dijelova opreme kategorizirano prema istoj klasi certifikata, npr. tip EL klasa I i dizajn im je sličan i pokriveni su istom grupom važećih EHEDG vodiča, onda oni mogu biti navedeni na istom certifikatu pod uvjetom da su certificirani istog mjeseca i godine, vidi često postavljana pitanja iznad. To znači da proizvođač može imati jedan certifikat za grupe sličnih uređaja, kao što su elektromagnetska mjerila protoka, Coriolisova mjerila protoka, rotacione krilne pumpe, centrifugalne pumpe, senzori s dijafragmom, itd. Evaluacijsko izvješće dizajna će sadržavati reference na sve pojedinačne testove čistivosti, ako je potrebno.

Is it possible to have metal to metal joints certified?

EHEDG only allows metal to metal joints for equipment subject to certification under Type EL Class II and Type ED Class I and II. As they may harbor soil or liquids and could corrode, EHEDG does not recommend any direct metal to metal joints other than welding.