Traning and Education

Ciljne skupine

Opis ciljnih skupina za obuku i njihovih potreba

Sljedeće (4) ciljne skupine identificirane su sukladno njihovim potrebama i ovisno o položaju i odgovornosti koju imaju u tvrtki.

EHEDG Basic Course on Hygienic Design
Target Groups

Top management, middle managers, mechanical engineers, constructors, draughts men, project managers, sales engineers, equipment purchasers, process engineers, operators, quality assurance and food safety staff, food safety regulators and auditors related with the following sectors:

  • Equipment manufacturers
  • Food, beverage, cosmetics, pharmaceutical, biotechnology and chemical industries
  • Process integrators and consultants

The course in intended to create awareness of EHEDG and hygienic design principles and to give a basic understanding of the main hygienic design criteria.

EHEDG-ov napredni tečaj higijenskog dizajna
Zaposlenici iz područja strojarstva, razvoja procesa i osiguranja kvalitete

Svaki sudionik mora imati odgovarajuće znanje o EHEDG dokumentima, relevantnim strojevima,  zakonskoj regulativi o hrani,  kaznenoj i materijalnoj odgovornosti svoje kompanije, kako bi se osigurala usklađenost s europskim direktivama i standardima u području higijenskog dizajna opreme za proizvodnju hrane kao i u području sigurnosti hrane. Sudionik bi također trebao imati dovoljnu svijest o kritičnoj važnosti učinkovitog higijenskog dizajna za javno zdravlje i sigurnost hrane, kvalitetu proizvoda i za ekonomsku učinkovitost, brzinu proizvodnog procesa i utjecaj procesa na okoliš.

Nakon završetka naprednog tečaja higijenskog dizajna EHEDG-a, kvalificirani sudionik  bi trebao biti u mogućnosti uspješno obavljati ulogu odgovornog stručnjaka u području higijenskog dizajna vezano za projektiranje, izgradnju i vođenje operativnih timova, uključenih u rad sa strojevima za preradu hrane.

Osobe koje rade u upravljačkoj strukturi, marketingu i prodaji u tvrtkama koje proizvode opremu za prehrambenu industriju i u prehrambenoj industriji

Djelatnici iz prodaje i marketinški stručnjaci moraju imati dovoljno znanja iz područja higijenskog dizajna kako bi se osiguralo da prodaja i razvoj postojećih ili novih proizvoda bude u skladu sa gore navedenim uvjetima.

Svaki sudionik mora imati odgovarajuće znanje o EHEDG dokumentima, relevantnim strojevima,  zakonskoj regulativi o hrani,  kaznenoj i materijalnoj odgovornosti svoje kompanije, kako bi se osigurala usklađenost s europskim direktivama i standardima u području higijenskog dizajna opreme za proizvodnju hrane kao i u području sigurnosti hrane. Sudionik bi također trebao imati dovoljnu svijest o kritičnoj važnosti učinkovitog higijenskog dizajna za javno zdravlje i sigurnost hrane, kvalitetu proizvoda i za ekonomsku učinkovitost, brzinu proizvodnog procesa i utjecaj procesa na okoliš.

Nakon završetka naprednog tečaja Higijenskog dizajna EHEDG-a, kvalificirani sudionik trebao bi biti u stanju uspješno ispuniti ulogu izvršnog menadžera ili stručnjaka marketinške ili prodajne profesije u organizaciji koja se bavi projektiranjem, instaliranjem, održavanjem ili rukovanjem i čišćenjem strojeva za proizvodnju hrane ili u sustavu proizvodnje hrane na takav način da se uspostavi i održava higijenska sigurnost.

Operateri, djelatnici koji rade na održavanju, instalateri i čistači

Nakon uspješno završetka naprednog tečaja Higijenskog dizajna EHEDG-a, kvalificirani sudionici trebali bi biti nadležni za rad, održavanje, instalaciju i čišćenje strojeva ili procesnih linija za proizvodnju hrane na način da se uspostavi i održava njihova higijenska sigurnost, pod uvjetom da su završili opću obuku.

Po završetku tečaja svaki sudionik će imati dovoljno znanja o EHEDG dokumentima, relevantnim strojevima,  zakonskoj regulativi o hrani,  kaznenoj i materijalnoj odgovornosti svoje kompanije, kako bi se osigurala usklađenost s europskim direktivama i standardima u području higijenskog dizajna opreme za proizvodnju hrane kao i u području sigurnosti hrane. Sudionik bi također trebao imati dovoljnu svijest o kritičnoj važnosti učinkovitog higijenskog dizajna za javno zdravlje i sigurnost hrane, kvalitetu proizvoda i ekonomsku učinkovitost, brzinu proizvodnog procesa i utjecaj procesa na okoliš.

(NAPOMENA: u ovu skupinu spadaju i zavarivači, monteri, mehaničari, informatičari, električari i tehničari koji rade na održavanja, izmijeni ili izgradnji higijenski sustava)

Auditori, inspektori, ispitivači i certifikatori

Nakon završetka naprednog tečaja o higijenskom dizajnu EHEDG-a, kvalificirani sudionici trebali bi biti osposobljeni za  provjeru ili ispitivanje  usklađenosti higijenske opreme i pripadajućih sustava te dokumentacije s europskim direktivama i standardima, uključujući EHEDG dokument 8.

Po završetku tečaja svaki sudionik će imati dovoljno  znanja o EHEDG dokumentima, relevantnim strojevima,  zakonskoj regulativi o hrani, kaznenoj i materijalnoj odgovornosti svoje kompanije, kako bi se osigurala usklađenost s europskim direktivama i standardima u području higijenskog dizajna opreme za proizvodnju hrane kao i u području sigurnosti hrane. Sudionik bi također trebao imati dovoljnu svijest o kritičnoj važnosti učinkovitog higijenskog dizajna za javno zdravlje i sigurnost hrane, kvalitetu proizvoda i za ekonomsku učinkovitost, brzinu proizvodnog procesa i utjecaj procesa na okoliš.