Traning and Education

Sadržaj obuke

EHEDG daje standardnu europsku platformu za obuku i edukacije u području higijenskog inženjerstva i dizajna, na temelju obrazovnih modula koji objedinjuju ključna znanja iz  EHEDG vodiča i drugih EHEDG publikacija.

Međunarodni EHEDG tečajevi na engleskom jeziku i nacionalni EHEDG tečajevi na jezicima država članica nude se nekoliko puta godišnje a održavaju se na raznim lokacijama u Europi i drugdje. Preporučujemo ove tečajeve za sve razine zaposlenika navedenih u ciljnim skupinama kako bi iskoristili EHEDG ekspertizu iz prve ruke.

EHEDG Basic Course on Hygienic Design
Objectives

The objective of this course is to provide awareness and general knowledge on hygienic design of equipment and facilities, especially for food and beverages, but also for cosmetics, pharmaceutical, biotechnology and chemical industries. The course is aiming to:

 • Create awareness of the EHEDG organization, Hygienic Design and certification
 • Explain benefits and importance of Hygienic Design
 • Provide general understanding on the key Hygienic Design criteria for equipment and facilities.

The minimum duration of an EHEDG Basic Course on Hygienic Desing is 5 to 8 hours (excluding coffee and lunch times). The course can be programmed in one day or two half days. All lecturers are EHEDG Authorized Trainers.

Training Modules

Each training module is based on a respective EHEDG Guideline. Each module contains a list of key learning points to assure the effective and uniform knowledge sharing of the EHEDG Hygienic Design Principles with the training course participants.

The following modules are covered:

 • EHEDG introduction
 • Legal requirements
 • Hazards in hygienic engineering
 • Hygienic design criteria
 • Materials of construction
 • Cleaning and disinfection
 • Building and process layout
EHEDG-ov napredni tečaj higijenskog dizajna
Ciljevi

Cilj ovog tečaja je pružiti znanje i uvid u higijenski dizajn opreme i karakteristike higijenskog projektiranja posebno za proizvodnju hrane, ali i za kozmetičku, farmaceutsku i kemijsku industriju. Ciljevi tečaja su:

 • Ukazati na važnost EHEDG organizacije
 • Objasniti koristi i važnost higijenskog dizajna
 • Dati razumijevanje ključnih kriterija higijenskog dizajna za opremu, i pogone, uključujući detaljne inženjerske koncepte
 • Komunicirati ključne točke učenja (KLPs) iz svih relevantnih EHEDG vodiča i nastavnih pomagala, kao što su edukativni programi, studije slučaja (case studies) i video zapisi.
 • Tečajevi su osmišljeni prvenstveno s praktičnog stajališta. Teorijske osnove različitih predmeta dane su na kratak i jezgrovit način kontinuirano povezujući teoriju s praksom preko primjera prikazanih putem videa, slika ili uzoraka. Preferira se rad s malim skupinama polaznika kako bi tečajevi bili interaktivni.

Minimalno trajanje naprednog tečaja o higijenskom dizajnu EHEDG-a je 20 sati (3 ili 4 dana). Svi predavači su EHEDG odobreni predavači. Polaznici tečaja mogu  polagati završni ispit te na taj način steći  potvrdu o uspješnom završetku tečaja.  Za prolaz  je potrebno točno riješiti najmanje 70% pitanja, te se time stiče mogućnost objavljivanja imena polagatelja na web stranici EHEDG-a u rubrici Certificirani sudionici.

Moduli za obuku

Svaki modul temelji se na odgovarajućem EHEDG vodiču, a neki moduli mogu povezivati nekoliko tema, kako bi se realizirao opsežan i cjelovit tečaj. Svaki modul sadrži popis ključnih točaka za učenje kako bi osigurao učinkovitu i ujednačenu podjelu znanja o EHEDG principima higijenskog dizajna svim sudionicima tečaja. Obuhvaćeni su sljedeći moduli:

 • Zakonske odredbe
 • Opasnosti pri higijenskim uvjetima prerade
 • Kriteriji higijenskog dizajna
 • Konstrukcijski materijali
 • Zavarivanje nehrđajućeg čelika
 • Statičke brtve i spojnice
 • Ventili
 • Pumpe i homogenizatori
 • Čišćenje i dezinfekcija
 • Prostorno  i procesno planiranje
 • Instalacije, održavanje i maziva
 • Higijenski kriteriji  opreme za obradu suhih praškastih, zrnatih i granuliranih materijala
 • Provjera higijenskog dizajna. Metode ispitivanja i izdavanje certifikata
 • Aspekti higijenskog dizajna određenih dijelova opreme, kao što su: senzori, strojevi za pakiranje
 • Procesni aspekti kao što su: Reologija, Termodinamika, Aseptični procesi.
Studije slučaja

Ovisno o ciljnoj skupini, praktična nastava tečaja može se razlikovati pa tako može sadržavati npr. vježbe o pravilnom odabiru materijala (u skladu s propisima i sl.) ili vježbe o prostornom planiranju (raspored zgrada, tokovi osoblja, sirovina i proizvoda itd.). Moduli EHEDG tečaja bazirani su na praktičnim primjerima i studijama slučaja, kako bi se identificirale površine u kontaktu s proizvodom, mogući higijenski propusti te prijedlozi za poboljšanje nacrta opreme, npr. prikazom presjeka i / ili 3D crteža uređaja ili komponenata (ventili, pumpe i slično), kao i dijagrami cjevovoda i mjernih uređaja. Studije slučaja se također obavljaju na industrijskoj opremi koju osigurava predavač.